Xuyên Việt Vương Phi Yếu Thăng Cấp
Tên khác: Xuyên Việt Vương Phi Muốn Thăng Cấp
Tác giả: Đang cập nhật
Tình Trạng: Đang tiến hành
Lượt Xem: 24.798
Đánh giá:
Nữ chính xuyên không tình yêu các thứ, còn mình xuyên không thì bị truy sát =)))))
Số Chương
Cập nhật
Lượt Xem
3 giờ trước
6.623
1 ngày trước
14.786
2 ngày trước
17.145
3 ngày trước
18.55
4 ngày trước
19.136
5 ngày trước
19.761
6 ngày trước
20.538
7 ngày trước
19.457
8 ngày trước
20.775
9 ngày trước
21.765
11 ngày trước
22.061
12 ngày trước
22.837
13 ngày trước
22.792
14 ngày trước
23.094
15 ngày trước
23.742
16 ngày trước
24.798
18 ngày trước
25.144
19 ngày trước
25.883
20 ngày trước
26.919
21 ngày trước
27.273
22 ngày trước
28.018
23 ngày trước
28.249
24 ngày trước
28.88
25 ngày trước
30.122
26 ngày trước
30.716
28 ngày trước
33.23
29 ngày trước
33.885
12:09 02/03
35.703
09:49 01/03
35.959
12:25 29/02
36.618
13:53 28/02
37.54
15:49 19/02
42.825
11:38 06/02
47.183
10:37 02/02
45.917
12:05 01/02
47.567
18:43 30/01
45.652
12:49 29/01
39.2
09:56 28/01
37.92
11:22 27/01
38.842
11:53 26/01
39.561
11:27 25/01
39.866
14:00 24/01
39.368
11:00 23/01
40.416
15:53 22/01
41.942
10:42 21/01
43.174
14:40 20/01
44.211
13:19 19/01
42.471
13:23 18/01
43.32
10:52 17/01
44.386
11:28 16/01
44.966