Vua Trộm mộ
Tên khác:
Tác giả: Đang cập nhật
Tình Trạng: Đang tiến hành
Lượt Xem: 36.266
Đánh giá:
Hầm mộ của những vị thân xuất hiện ở khắp nơi trên thế giới, và ở những nơi đó cũng chôn cất rất nhiều thánh tích mang sức mạnh của những vị thần. Câu chuyện kể về một tên trộm với tài năng dị biệt muốn thu thập tất cả các thánh tích.
Số Chương
Cập nhật
Lượt Xem
2 ngày trước
16.863
6 ngày trước
22.689
10 ngày trước
27.124
13 ngày trước
28.3
14 ngày trước
25.258
14 ngày trước
28.251
16 ngày trước
31.906
18 ngày trước
32.015
19 ngày trước
36.266
21 ngày trước
36.009
22 ngày trước
33.479
22 ngày trước
35.149
24 ngày trước
38.163
28 ngày trước
39.853
29 ngày trước
39.889
09:19 29/02
42.091
07:43 28/02
46.683
21:25 26/02
50.666
17:04 25/02
57.952
12:50 24/02
64.591
18:40 23/02
57.156
10:23 22/02
53.792
08:39 22/02
47.832
08:39 22/02
47.94
08:39 22/02
47.872
08:39 22/02
49.233
08:39 22/02
53.178
08:39 22/02
52.869
08:39 22/02
51.815
08:39 22/02
49.376
08:39 22/02
48.292
08:39 22/02
49.551
08:39 22/02
46.751
08:39 22/02
47.527
08:39 22/02
50.402
08:39 22/02
50.401
08:39 22/02
50.121
08:39 22/02
49.608
08:39 22/02
49.774
08:39 22/02
50.222
08:39 22/02
49.189
08:39 22/02
50.858
08:39 22/02
50.096
08:39 22/02
50.559
08:39 22/02
52.713
08:39 22/02
51.206
08:39 22/02
53.085
08:39 22/02
56.942
08:39 22/02
57.15
08:39 22/02
55